Марки

Дистрибуция и логистика на хранителни продукти Брокинвестман ЕООД

Изграждаме марки

Ние осигуряваме широк кръг от професионални решения с маркетингова, дистрибуционна и управленска компетентност в бранша на бързооборотните потребителски стоки (FMCG) в средния и високоценови сегмент на пазара.

Развитие

Прилагаме динамични и адаптивни организационни структури, съответстващи на променящата се бизнес среда. Усъвършенстваме комплекса си от услуги чрез разработване и внедряване на иновации, приложими за ефективната дейност на нашата компания.

Дистрибуция и логистика на хранителни продукти Брокинвестман ЕООД

Бизнес етика

Нашата бизнес философия ни позиционира като водеща компания, прилагаща търговски и маркетингови стратегия и политика, включващи зачитане на морала и етиката..

Дистрибуция и логистика на хранителни продукти Брокинвестман ЕООД

Инвестиции

Развиваме дистрибуцията и логистиката чрез подходящи инвестиционни стратегии и инструменти. Нашите бизнес ценности включват инвестиции в човешки и високотехнологични ресурси, както и в подходящи марки.

Екип от професионалисти

Вярваме във възможностите за успех на нашия екип и стимулираме реализацията му чрез интензивни обучения и регулярни квалификации.

Дистрибуция и логистика на хранителни продукти Брокинвестман ЕООД
TOP